Kategoria: Wiadomości

XX Niedziela Zwykła

XX Niedziela Zwykła  „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię.” (Łk 12, 49-53 ) W dzisiejszym Słowie Jezus odkrywa przed nami pragnienia swego serca. Mówi, że pragnie, aby zapłonął na ziemi ogień. Pragnie tego, aż po nieustanne odczuwanie udręki. Mówi...

XIX Niedziela Zwykła Rok

„Gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje.” (Łk 12, 32-48) Kolejny już raz Jezus kieruje nasz wzrok ku niebu, próbując zmienić optykę naszego życia. Pokazuje, iż mimo naszego zakorzenienia na tej ziemi, nikt...

XVIII Niedziela Zwykła Rok

 XVIII Niedziela Zwykła Rok  „Strzeżcie się wszelkiej chciwości!” (Łk 12, 13-21) Przywołana dzisiaj przez Ewangelistę sytuacja do złudzenia przypomina to, co wydarzyło się w domu Marii i Marty. Rozmówca domaga się, aby Jezus interweniował w jego sprawie u...

XVII Niedziela Zwykła 

 XVII Niedziela Zwykła  „Ojciec da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą.” (Łk 11, 1-13 ) Piękna jest prośba apostoła, aby Jezus nauczył uczniów modlitwy. Dzięki niej mamy przecież tekst modlitwy Ojcze nasz, którą odmawiamy każdego dnia. Jest ona...

XIII Niedziela Zwykła

„Kto przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się…!” (Łk 9, 51-62) Droga z Jezusem nie może pomijać krzyża – przypomniał nam o tym Pan przed tygodniem. Dzisiaj znowu wraca do...

XII Niedziela Zwykła 

„Za kogo Mnie uważacie?” (Łk 9, 18-24) Jezus zadaje uczniom kluczowe dla ich wiary pytanie:”Za kogo Mnie uważacie?”, a zaraz potem prostuje ich myślenie. Owszem, jest Mesjaszem, ale nie takim, jakim oni Go sobie...

Wniebowstąpienie Pańskie

„Oddali Mu pokłon.” (Łk 24, 46-53) Uczniowie oddali pokłon wstępującemu do nieba Jezusowi i tym gestem uznali Go za swojego Pana, a ich serca wypełniła radość i uwielbienie… To już prawie niebo! Okazuje się...

VI Niedziela Wielkanocna

„Pokój mój daję wam!” (J 14, 23-29) Któż z nas nie ucieszy się takim darem zwłaszcza dzisiaj, gdy nasze serca drżą przed widmem wojny, gdy świat gromadzi coraz więcej śmiercionośnej broni. Wszyscy widzimy, jak...

II Niedziela Wielkanocna

„Pokój wam!” (J 20, 19-31) Niczym balsam rozlewają się te słowa Pana w sercach w tym niespokojnym czasie!… Zmartwychwstały Pan dwukrotnie ogłasza swój dar pokoju, dając uczniom równocześnie narzędzie do podtrzymywania tego daru. Tym...