Spotkanie Junioratu

W minionym tygodniu w Nadziejewie k. Poznania miało miejsce spotkanie formacyjne Sióstr Juniorystek z Prowincji Poznańskiej.

Tym razem Siostry zatrzymały się dłużej nad pięknem rozeznawania i pełnienia woli Bożej.

„Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe” (Rz 12, 2)

Siostry pamiętają w modlitwie i również o nią proszą.

Możesz również polubić…