MODLITWA JANA PAWŁA II O NOWE POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE

Dobry Pasterzu naszych dusz, Ty znasz swoje owce
i wiesz, jak dotrzeć do serca człowieka.
Otwórz umysły i serca młodych, którzy szukają i oczekują słowa prawdy
dla swego życia, daj im odczuć, że tylko w Tajemnicy Wcielenia znajdą pełne światło.


Dodaj odwagi tym. którzy wiedzą, gdzie szukać prawdy,
ale boją się. że Twoje wymagania są zbyt trudne, i porusz ducha tych,
którzy chcieliby pójść za Tobą. lecz nie umiejąc przezwyciężyć niepewności i strachu, idą za innymi głosami i wchodzą na drogi prowadzące donikąd.

Ty jesteś Słowem Ojca. Słowem, które stwarza i zbawia. Słowem, które oświeca i umacnia serca, przełam swoim Duchem opory i wahania niezdecydowanych, daj tym. których powołujesz, odwagę odpowiedzenia z miłością: „Oto ja, poślij mnie!”

Możesz również polubić…