Modlitwa na Rok Życia Konsekrowanego

(dla osób konsekrowanych)

 

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,

oto my – osoby życia konsekrowanego,

stajemy przed Tobą

z sercem przepełnionym miłością i dziękczynieniem.

Bądź uwielbiony, Panie,

w darze Twojego wezwania i konsekracji.

Dziś na nowo zawierzamy Ci

nasze powołanie i wybór.

Naznacz pieczęcią Swego Ducha

Bogactwo charyzmatów i misji.

Prowadź profetycznym szlakiem życia,

abyśmy dla innych  stawali się światłem Boga.

Pomnażaj w nas gorliwość apostolską

i ucz dzielić się Ewangelią nadziei.

Spraw, by Rok Życia Konsekrowanego

stał się źródłem odnowy

duchowej i liczebnej naszych wspólnot

i zgodnie z Twoją wolą prowadź nas do świętości. Amen.

Możesz również polubić…