Modlitwa na Rok Życia Konsekrowanego

(za osoby konsekrowane)

 

Boże w Trójcy Świętej Jedyny,

Ty przez wieki powołujesz kobiety i mężczyzn,

by dążyli do życia w doskonałej miłości

poprzez praktykowanie rad ewangelicznych:

ubóstwa, czystości i posłuszeństwa;

W tym Roku Życia Konsekrowanego składamy

Ci dzięki za ich odważne świadectwo wiary

i pociągający przykład życia;

Ich dążenie do świętości uczy nas

składania Tobie coraz doskonalszej

ofiary z samych siebie.

Prosimy Cię, ubogacaj nadal swój Kościół,

powołując synów i córki, którzy odnajdując

tę cenną perłę, strzegą ponad wszystko

skarbu Królestwa Niebieskiego. Amen.

Możesz również polubić…