Rok Święty Miłosierdzia

„Ile razy chcesz Mi sprawić radość, to mów światu o Moim wielkim i niezgłębionym miłosierdziu” (Dz 164).

W drugą rocznicę swego wyboru na Stolicę Piotrową – Ojciec Święty Franciszek ogłosił, iż nowy Rok Liturgiczny 2015/2016 będzie ROKIEM ŚWIĘTYM MIŁOSIERDZIA .

Rozpoczęcie Nadzwyczajnego Roku Świętego Miłosierdzia przewidziano na 8 grudnia 2015 r. w Święto Niepokalanego Poczęcia NMP

Papież Franciszek oznajmił to 14 marca 2015 r. mówiąc:

„Drodzy bracia i siostry. Często myślałem o tym, jak Kościół może uczynić jeszcze bardziej oczywistym swe posłannictwo bycia świadkiem miłosierdzia. Jest to droga, która rozpoczyna się od nawrócenia duchowego. I dlatego postanowiłem ogłosić Jubileusz Nadzwyczajny, którego ośrodkiem będzie miłosierdzie Boże. Będzie to Rok Święty Miłosierdzia Chcemy przeżywać go w świetle słów Pana: (Łk 6, 36)”

Dla Polski ma to szczególne znaczenie i jest niezwykłym znakiem, gdyż Ojciec Święty Franciszek będzie w tym czasie gościł w naszym kraju przeżywając razem z nami 1050. rocznicę Chrztu Polski oraz weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego – które jest światowym centrum kultu Miłosierdzia Bożego.

Zakończenie Roku Miłosierdzia Bożego przewidziano na 20 listopada 2016 r. w Święto Chrystusa Króla Wszechświata.

W tym szczególnym czasie dla Kościoła módlmy się za siebie nawzajem, aby Boże Miłosierdzie było w nas, aby nas przenikało i czyniło lepszymi na wzór Miłosiernego Mistrza z Nazaretu.

Możesz również polubić…