5 NIEDZIELA ZWYKŁA

5 Niedziela zwykła(A)  Mt 5, 13-16

 Czy masz smak Boga?

Dwa dni temu 11 letnia dziewczynka postawiła mi  ambitne pytanie; ,, Co jest sensem twojego życia?” Uśmiechnęłam się i pomyślałam: ,,mały prorok…” W pierwszej  chwili przyszła refleksja: Czy mogę odpowiedzieć szczerze, że to Jezus?  Chyba tak, inaczej by mnie tu, nie było J. Jaką wartość miałoby codzienne wstawanie, kolejne modlitwy, podejmowanie monotonnych zadań, zmaganie się ze swoimi słabościami, czy dzielenie się sobą z drugim, gdyby nie sprowadzało się tego wszystkiego do Jezusa? Czy najmniejszy wysiłek, oddech, sukces, upadek miałyby jakiekolwiek znaczenie, gdyby w tym wszystkim zabrakło soli, zabrakło wiary? Stałoby się to zapewne  codzienną niemożliwością… To co nadaje memu życiu sens i smak to Jego Słowo. Dzień bez Słowa Bożego wydaje mi się zmarnowany, ulotny, bez wartości, jakby bez  smaku Boga. To z wiarą przyjęte Słowo sprawia, że Bóg wkracza w moją codzienność, nadaje jej barwę, zapach, po prostu staje się Obecny. Jeśli karmię swą duszę Słowem, nawet w banalnym geście, blasku słońca mogę doświadczyć Bożej miłości. A gdy przyjdzie ,,noc”? I to ma sens. Wtedy gdy,, ciemno” staram się wspominać chwile, gdy Bóg był w moim sercu  jakby ,, namacalny” i to pozwala mi patrzeć dalej,   bo  to ma sens.   Panie,  modlę się, by nie utracić Twego smaku, nieustannie się Tobą  zadziwiać  i dzielić z innymi bez miary.

s. Bernadetta J.

 

Możesz również polubić…