I Niedziela Wielkiego Postu

I Niedziela Wielkiego Postu
„Jeśli jesteś Synem Bożym…” (Łk 4, 1-13)

Relacja Jezusa z Ojcem należy do istoty Boga, który jako Trójca jest Wspólnotą doskonałej
Miłości. Ta właśnie Miłość stała się źródłem walki Boga o zagubionego w grzechu człowieka. To z
Miłości do nas Bóg pozwolił się ogołocić najpierw przez przyjęcie ludzkiej natury wraz z jej
ograniczeniami, a potem cierpienia i Męki. Diabeł w swoim kuszeniu uderza więc w istotę. Próbuje
wzniecić w sercu Jezusa wątpliwości co do Miłości Ojca i chce zniszczyć świadomość Jego tożsamości.
Taką samą pokusą uderzy potem w Syna Bożego na krzyżu, wmawiając Mu, że Ojciec Go opuścił, że się
o Niego nie troszczy… Kusiciel doskonale wie, że gdy podda w wątpliwość prawdziwość więzi między
Ojcem, a Synem, zniszczy dzieło zbawienia. Ale Jezus nie daje się zwieść. Jego pewność jedności z
Ojcem nie chwieje się ani na moment. On doskonale wie, Kim jest i czyje dzieło pełni.
Od chrztu św. każdy człowiek jest dzieckiem Boga. Wszystkie dary i łaski Boga są naszym
udziałem. Boża Miłość do nas jest nieskończona. Dopóki tą pewnością będziemy żyli, jesteśmy
bezpieczni. Dlatego diabeł za wszelką cenę będzie próbował zniszczyć w nas tę pewność Bożego
dziecięctwa i zniekształcić Boży obraz w naszej duszy. Każda pokusa, każdy grzech zmierza do tego, aby
osłabić, a potem zniszczyć więź, łączącą nas z Bogiem. Cała nasza troska winna więc być skierowana na
budowanie i umacnianie tej najważniejszej w życiu relacji i świadomości, iż jestem dzieckiem Boga –
ukochanym i chcianym… I nie może tego zmienić nawet mój grzech, bo ramiona Ojca zawsze są otwarte
i zawsze mogę do Niego wrócić.

s. Agnieszka B.

Możesz również polubić…