III Niedziela Wielkiego Postu

III Niedziela Wielkiego Postu
„Czy myślicie, że byli większymi grzesznikami, niż wy?…” (Łk 13, 1-9)

Lubimy myśleć o sobie, że jesteśmy lepsi, że to ten drugi jest winny. Jako Polacy chętnie rościmy
sobie prawo do przywilejów i wyjątkowego traktowania nawet przez Boga, że względu na Jana Pawła II,
czy też św. Faustynę itp. Tymczasem Jezus wyraźnie pokazuje nam absurd takiego rozumowania, gdyż w
oczach Boga nikt nie jest sprawiedliwy. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, zasługującymi na kare. Każde
zaś dobro, będące naszym udziałem, czy też owocem wysiłku, jest darem łaski, darmo danym z
niezgłębionego Miłosierdzia Bożego.
Nie należy się zatem pysznić, porównując się z gorszymi według naszej oceny, ale w pokorze
dziękować i przepraszać Boga, bo nikt z nas nie wie kiedy i jak nisko może upaść. Warto też zawczasu
wypraszać dla siebie łaskę nawrócenia i jak najgorliwiej współpracować z nią każdego dnia. Jeśli taka
postawa i staranie stanie się naszym nawykiem, może uchroni nas przed upadkiem.

s. Agnieszka B.

Możesz również polubić…