Niedziela Chrztu Pańskiego

„W Tobie mam upodobanie!” Łk 3, 15-16. 21-22

Cudowne słowa! Można powiedzieć, że brzmią, jak ocena celująca 🙂 Warto pomyśleć, co sprawia,
że Ojciec Niebieski tak pięknie mówi o swoim Synu?… Zachwyca się Nim i publicznie ten zachwyt
wyraża…
W chwili chrztu nad Jordanem Jezus staje wobec Ojca i ludzi jako piękny, nieskalany Baranek,
gotowy do wypełnienia woli Ojca. Staje w pełni posłuszny i uległy Bożym planom zbawienia człowieka.
Czyni kolejny krok ku całkowitej ofierze, ku pełnemu ogołoceniu z chwały, jaka Mu przysługuje. Czyni
to z Miłości. Ojciec również ogarnia Miłością swego Umiłowanego Syna i pochyla się nad Nim z
upodobaniem.
Na jaką uległość Bogu i ofiarę woli w posłuszeństwie stać nas współczesnych ludzi, tak bardzo
ceniących sobie niezależność i swobodę decydowania o sobie?… Pamiętajmy, że Bóg upodobał sobie w
pokornych i posłusznych…

s. Agnieszka B.

Możesz również polubić…