II Niedziela Zwykła

„Zróbcie wszystko, cokolwiek Jezus wam powie!” J 2, 1-12

Kiedyś usłyszałam zdanie, że Matka Boża jest wymagająca. Dzisiejsza Ewangelia potwierdza to.
Jej polecenie wcale do łatwych nie należało, a słudzy wykonując je, mogli narazić się co najmniej na
śmieszność i gniew pracodawcy. Nie wiemy, dlaczego zaufali Maryi, ale odkrywamy, że dzięki temu stali
się świadkami pierwszego cudu Jezusa.
A my?… Jak zachowalibyśmy się w tej sytuacji?… Jak zachowujemy się zazwyczaj, podejmując
w życiu te większe i te codzienne decyzje?… Czy w ogóle bierzemy pod uwagę zdanie Boga?… Jestem
przekonana, że współczesny świat i człowiek wiele traci z powodu swojej pychy, bo nie potrafi uznać, że
Bóg wie lepiej i że w ogóle ma coś do powiedzenia. A Maryja nie sugeruje, że moglibyśmy wziąć pod
uwagę zdanie Boga. Ona jasno i zdecydowanie powtarza, że należy zrobić wszystko, czego Bóg od nas
oczekuje. A jego wymagania nie są ciężkie, przecież od sług zażądał tylko zwykłej wody… Gdy
przyzwyczaimy się liczyć ze zdaniem Pana, będziemy mogli cieszyć się obfitością życia w łasce.

s. Agnieszka B.

Możesz również polubić…