III Niedziela Zwykła

23.01.2022 III Niedziela Zwykła

„Oczy wszystkich były w Nim utkwione.” (Łk1, 1-4; 4, 14-21)

Utkwić swój wzrok w Jezusie to chyba najlepsze, co człowiek może zrobić. Z tej perspektywy
wszystko wygląda lepiej i jaśniej, spokojniej i łatwiej. Bo tylko On może pocieszyć do głębi tych, którzy
łakną tego pocieszenia, nasycić pustkę ubogich, uwolnić zniewolonych grzechem, dać jasne i pełne
zrozumienie tego, co trudne… To On i tylko On jest Zbawicielem i ma moc wyciągnąć nas z każdej biedy
i każdego dziadostwa, w które się wpakowaliśmy. On jest wypełnieniem każdej Bożej obietnicy. Jest
Pokojem, Wolnością i Nasyceniem wszelkich głodów ludzkiego serca. Tak bliski tych, którzy Go pragną,
a sam spragniony naszej z Nim relacji…
Wystarczy utkwić w Nim wzrok, otworzyć serce, stanąć z całą swoją biedą i pozwolić, aby Jego
Miłosierna Miłość przelała się w nas. A potem nie pozostaje już nic innego, tylko trwać w uwielbieniu…

s. Agnieszka B.

Możesz również polubić…