IV Niedziela Zwykła

30.01.2022 IV Niedziela Zwykła

„Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie!” (Łk 4, 21-30)

Prorok zawsze stawia wymagania, a ludzie nie lubią, gdy wyrywa się ich z błogiego „świętego
spokoju i pokazuje się krzywe linie ich życia. Podobnie mieszkańcy Nazaretu byli pełni podziwu dla
Jezusa do momentu, gdy Jego słowo miało skonfrontować ich z własną niewiarą. Wtedy się oburzyli i
wyrzucili Go.
Ja także jestem „ojczyzną” Jezusa. Mieszka przecież w moim sercu, kroczy po ścieżkach mojej
codzienności… Czy pozwalam Mu ją porządkować, zakwestionować swoje wizje i sposoby na życie?…
Czy potrafię podporządkować swoje decyzje Jego woli?… Czy może naginam Jego Słowo do moich
upodobań?… Łatwo ogłosić Jezusa Panem i śpiewać Mu chwałę, gdy to nic nie kosztuje. Ale przecież w
relacji z Nim nie chodzi o puste deklaracje, ale o stałą postawę wiary, która przyjmuje Boże wymagania
nawet wtedy, gdy po ludzku to się nie opłaca.

s. Agnieszka B.

Możesz również polubić…