Niedziela Chrztu Pańskiego 

10.01.2021 Niedziela Chrztu Pańskiego 
„Tyś jest mój Syn Umiłowany, w Tobie mam upodobanie.” (Mk 3, 13-17)

Jan Chrzciciel zapowiadał i ogłaszał, a lud oczekiwał przyjścia Mesjasza na ziemię, snując
własne wyobrażenia o wielkim wyzwolicielu. Tymczasem Jezus dyskretnie i cicho wmieszał się w tłum i
pokornie przyjął chrzest z rąk Jana, utożsamiając się w ten sposób z wszystkimi grzesznikami świata,
których grzechy miał ponieść na krzyż. I zapewne nikt nie zwróciłby na Niego uwagi, gdyby nie cudowna
interwencja Boga Ojca, który objawił tożsamość swojego Syna i potwierdził swoje w Nim upodobanie.
Tak właśnie Bóg wkracza w życie człowieka: delikatnie i dyskretnie, wybierając najbardziej
zwyczajne sposoby przychodzenia. I choć ludzie wciąż oczekują spektakularnych interwencji Bożych, On
upodobał sobie w tym, co pokorne, ostatnie, nie rzucające się w oczy… Jan chrzcił wodą, a na Jezusa
zstąpił Duch Święty. W chrzcie św. nasze czoła również zostały polane wodą, ale Duch Święty w
niewidoczny dla nas sposób uczynił nas Bożymi dziećmi. I chociaż nikt z obecnych w świątyni podczas
naszego chrztu nie słyszał głosu Boga Ojca, On w naszych sercach wypowiedział te same przepiękne
słowa, które wybrzmiały nad Jordanem: „Tyś jest moje dziecko umiłowane”. Nie tylko wypowiedział, ale
nadał im moc sprawczą, przyjmując mnie i Ciebie za swoje umiłowane dziecko. Umiłował nas Ojciec tak
bardzo, że swego Syna posłał na śmierć, aby dać nam życie!

Czy wierzysz, że wciąż jesteś umiłowanym dzieckiem Boga, takim „oczkiem w głowie”
Niebieskiego Taty i nic tego nie zmieni?… Uciesz się tym i z wdzięcznością staraj się tak żyć, aby On
wypowiadał nad tobą te słowa wciąż z dumą i radością, a nie z bólem…

s. Agnieszka B.

Możesz również polubić…