II Niedziela Zwykła

17.01.2021 II Niedziela Zwykła
„Przyprowadził go do Jezusa.” (Mk 1, 35-42)

A Jezus, jakby na to czekał. Na powitanie zmienił Szymonowi imię, przyjmując go do grona
swoich uczniów i obdarowując ważną misją. Ale u początku tego ważnego powołania było świadectwo
brata. Andrzej musiał mówić bardzo przekonująco, skoro Piotr – trzeźwo przecież stąpający po ziemi
prosty rybak dał się poprowadzić. Zachwyca mnie moc tego Andrzejowego świadectwa, bo przecież sam
Jezus doświadczył, jak trudno jest ewangelizować swoich. Ileż musiało być w Andrzeju entuzjazmu i
prostej pewności wiary, że zdołał zachwycić nią Piotra! Świadczy to o tym, że prawdziwie i głęboko

przeżył wcześniej własne spotkanie z Jezusem. Ewangelia milczy o tym, co wydarzyło się w ciągu dnia,
który Andrzej i Jan spędzili u Jezusa. Milczy, bo przestrzeń osobistego doświadczenia łaski jest tak
wielką tajemnicą, że trudno wyrazić ją słowami. Jedno jest pewne: piękno przemienionego łaską serca
pociąga i prowadzi do Pana tych, których On sam wybrał. Niech zatem św. Andrzej patronuje naszemu
świadczeniu o spotkaniu z Panem wśród domowników.

Możesz również polubić…