Garść najserdeczniejszych życzeń…

„… Przypominając, że Słowo stało się Ciałem, że Syn Boży stał się człowiekiem,
musimy sobie zarazem uświadomić, jak wielkim przez tę tajemnicę – przez wcielenie
Syna Bożego – stał się każdy człowiek. Bo przecież dla objawienia przedwiecznej
miłości Stwórcy i Ojca, a zarazem dla ukazania godności każdego z nas, Chrystus
począł się w łonie Maryi i stał się człowiekiem…”

św. Jan Paweł II

 

Na czas Świąt Bożego Narodzenia oraz każdy dzień Nowego 2022 Roku życzymy pełni błogosławieństwa Bożego, zanurzenia się w tajemnicy Wcielenia Syna Bożego i doświadczenia bezmiaru Jego Miłości i Pokoju..

Niech pewność obecności Bożego Syna wśród nas wypełnia nasze serca nadzieją i pozwala z ufnością spoglądać w przyszłość, która jest w Dłoniach Najlepszego Ojca Niebieskiego!

Z modlitewną pamięcią przez wstawiennictwo św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego

– Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi

 

 

Możesz również polubić…