Pielgrzymka Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

W sobotę 12 listopada odbyła się trzecia pielgrzymka Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Pielgrzymka zgromadziła dużą liczbę Sióstr, na czele z Matką Generalną, Siostrą Wikarią oraz Matkami Prowincjalnymi trzech polskich Prowincji. Obecni byli także przyjaciele Zgromadzenia, współpracownicy i podopieczni Sióstr. Spotkanie rozpoczęło się uroczystym odśpiewaniem akatystu ku czci św. Józefa. Następnie miejsce miała krótka inscenizacja przygotowana przez siostry aspirantki. Mszy Świętej o godz. 12.00 przewodniczył. ks. bp Łukasz Buzun, a współkoncelebransami byli m.in.: ks. prof. Antoni Swoboda z Poznania oraz ks. kan. Krzysztof Ordziniak z Mikstatu. Na zakończenie Eucharystii Matka Generalna wraz z zebranymi Siostrami odmówiły Akt zawierzenia św. Józefowi. Po wspólnej modlitwie wszyscy zebrani udali się na poczęstunek do Domu Pielgrzyma, gdzie miało miejsce dalsze świętowanie.

IMG_0005 IMG_0009 IMG_0011 IMG_0017 IMG_0024
siostryFranciszkanki03 siostryFranciszkanki42siostryFranciszkanki16

Możesz również polubić…