33 Niedziela Zwykła

Komentarz do Ewangelii na 33 niedzielę zwykłą,

13.11.2016r.: Łk 21, 5-19

Pytanie kiedy nastąpi koniec i jaki będzie jego znak, wraca jak fala przypływu i niepokoi kolejne pokolenia. Chcemy wiedzeć, chcemy być na bieżąco, chcemy być poinformowani o wszystkim. Czy tym razem chodzi nam jednak o coś więcej niż o zwykłe zaspokojenie ciekawości i ów dreszczyk sensacji, który nęci tak wielu? Mam poważne wątpliwości. Jezus odpowiada inaczej, niż byśmy sobie tego życzyli, to znaczy dalece głębiej. Jego odpowieź jest odpowiedzią na nie zadane pytanie o sens wszystkiego – już tu i teraz. Bo przecież nie idzie o kres, ale o cel, czyli o Królestwo, które już jest. Gdzie? „Pośród was”. Jego istnienie wykuwa się w nieustannej walce dobra ze złem, a jego potwierdzeniem nie będzie i nie jest nic innego, jak życie uczniów. Twoje i moje życie – w całej swej niezwyczajnej i nieoczywistej zwyczajności (nawet w sytuacjach ekstremalnie trudnych).

s.A.Z.

Możesz również polubić…