Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata Mt 25, 31-46

Oddzieli jednych od drugich, owce po prawej, a kozły po lewej stronie. Skąd weźmie owce? Jak przypomina nam w pierwszym czytaniu prorok Ezechiel /Ez 34, 11-12.15-17/ Dobry Pasterz sam szuka swoich owiec. Oto Ja sam będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę. Jak pasterz dokonuje przeglądu swojej trzody Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko;
Św. Jan uczy nas, że Bóg jest Miłością. Pod koniec życia będziemy sądzeni z miłości. Życie wieczne to trwanie w miłości. Bóg pokazuje swoim postępowaniem to czego od nas wymaga. Bóg nas odszukał, odnalazł.
Jak będzie wyglądał sąd? Jezus oddzieli owce od kozłów. Tylko owce dostaną się do NIEBA. Owca przynosi owoce; wełna, mięso, a kozioł myśli tylko o sobie, jest zapatrzony w siebie. Kozły pójdą w ogień nie ugaszony. Będzie to sąd nie ubłagalny, dla tego kto nie czynił miłosierdzia. Więc – bądźmy miłosierni, Bóg nam to odwzajemni, okazujmy sobie nawzajem miłosierdzie, jak On nam okazuje. Czy to nie łatwe? Byłem w więzieniu, a uwolniliście mnie? Nie, proste rzeczy, tylko PRZYSZLIŚCIE DO MNIE.
Byłem chory, a uzdrowiliście mnie? Nie, proste, tylko ODWIEDZILIŚCIE  MNIE. Pytanie KIEDY? wraca kilka razy. Najlepiej DZIŚ.

s. Bożena S.

Możesz również polubić…