Jubileusz czterech rocznic

jubileuszJubileusz czterech rocznic

 

W najbliższy poniedziałek w Ostrowcu Św. odbędą się uroczystości związane z Siostrami Franciszkankami Rodziny Maryi i ich pracą w naszym mieście.

Generalnie obchodzić będziemy cztery rocznice:

160 rocznicę założenia Zgromadzenia Franciszkanek Rodziny Maryi,

100 rocznicę przybycia Sióstr FRM na ziemie sandomierską (dom i ochronka – Opatów 1917 r.),

90 rocznicę działalności Sióstr FRM w Ostrowcu,

80 rocznicę założenia ochronki (przedszkola) na Piaskach przez Siostry FRM.

O 13.00 w kolegiacie św. Michała rozpoczniemy mszą św., a bezpośrednio po niej, ok. 14.15 odbędą się uroczystości w „Etiudzie”, na które składać się będą występy dzieci z Katolickiego Zespołu Edukacyjnego w Ostrowcu Św. i Ośrodka w Denkowie, przedstawienie, a także wernisaż wystawy i promocja książki „Siostry na trudne czasy…”. Książka i wystawa są efektem akcji społecznej, prowadzonej w naszym mieście i jego okolicach przez ostatnie kilkanaście miesięcy. Opowiadają one o ostatnim stuleciu dziejów naszego miasta, dobroczynności, ważnych wydarzeniach, miejscach, które już nie istnieją, a wszystko to zobrazowane wyjątkowymi zdjęciami z przeszłości.

Uroczystości mają charakter otwarty i do uczestnictwa w nich zapraszamy wszystkich chętnych.

Możesz również polubić…