XI NIEDZIELA ZWYKŁA

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił
robotników na swoje żniwo”. Mt 9,37-38

Jezus te słowa kiedyś w Ziemi Świętej wypowiedział do swych uczniów. I dzisiaj wypowiada je do swych uczniów, do chrześcijan, do nas. Nasze rodziny, wspólnoty są Ziemią Wybraną przez Pana żniwa. Tak jak kiedyś i dzisiaj Jezus nie pozostaje obojętny na zaistniałą sytuację. Widzi znękanych, porzuconych, którzy nie mają pasterza. Wybiera i „wyprawia” robotników aby żadna owca nie zginęła. Prośmy więc Pana żniwa.
Żniwo nadal jest wielkie, choć Dobra Nowina głoszona jest od 2000 lat. Robotników nadal mało. CHWAŁA PANU za ODWAŻNYCH, których Pan przywołuje i posyła DLA JEGO IMIENIA na krańce świata.
Sam ich wybiera, bo chce. Sam ich ratuje, bo chce. Sam ich uświęca i prowadzi. Ewangelia na XI Niedzielę w okresie zwykłym kończy się słowami „Darmo
otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8). Są to słowa wypowiedziane przez Jezusa, gdy wysłał apostołów do szerzenia Ewangelii, aby Jego Królestwo było propagowane przez gesty bezinteresownej miłości. Stać Cię Bracie, Siostro na jeden gest bezinteresownej miłości?
Dzisiaj?

s. Bożena S.

Możesz również polubić…