XXVI Niedziela Zwykła

XXVI Niedziela Zwykła

„Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Bożego.”

(Mt 21, 28-32)

Te słowa Jezusa mogły wywołać nie tylko niezrozumienie, ale i oburzenie pobożnych Żydów…
Dlaczego zatem Jezus użył tak mocnego porównania i o co Mu chodziło?… O otwartość na pełnienie
woli Ojca! W obrazie pierwszego syna Jezus ukazuje ludzi, którzy przekonani o swojej sprawiedliwości
tak bardzo ufają własnym pomysłom na życie, że nie potrafią usłyszeć i przyjąć wezwania do nawrócenia.
Z kolei ci pogardzani, których reprezentuje drugi syn, dotknąwszy dna swojej ludzkiej grzeszności, są
zdolni uchwycić łaskę i opamiętać się.
Jeżeli mamy w sobie umiejętność usłyszenia Bożego zaproszenia na drogę ciągłego nawracania
się i gotowość do porzucenia swoich schematów i pomysłów na życie, jesteśmy bezpieczni. Bóg ciągle
zaskakuje! Jego drogi i plany nie są do przewidzenia, jednak zawsze służą do wyciągania nas z marazmu i
poczucia samowystarczalności. Warto zgodzić się na Jego prowadzenie, bo Jego droga jest jedyną
bezpieczną i pewną.

s. Agnieszka B.

Możesz również polubić…