XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Rozważanie do Ewangelii z XXVI Niedzieli Zwykłej, 26.09.2021 r.

 

Mk 9, 28-48

„Lecz Jezus odrzekł: (…) Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”

 

Uczniowie Jezusa. Zapatrzeni w Mistrza, zafascynowani Jego Osobą, zasłuchani w Jego Słowo. A jednak tak często jeszcze bardziej zapatrzeni w siebie, w swoją pozycję, w swoje znaczenie, w swoją wyjątkowość wynikającą z faktu bycia uczniem Jezusa. Czyż także i teraz, w naszych czasach, nie jest podobnie? Czy nie zdarza się, że my – uczniowie Jezusa – patrzymy zazdrosnym okiem na inną wspólnotę w Kościele? Czy nie zdarza się nam rywalizować, porównywać, wykluczać – także w łonie Kościoła? Dlaczego zapominamy o tym, że kto jest Chrystusem, ten gra w jednej drużynie, bez względu na to, do jakiej wspólnoty należy. Gramy do jednej bramki, mimo że mamy przecież różne role do odegrania. Jakże wymowniejsze i pełniejsze byłoby nasze świadectwo, gdyby więcej było w nas jedności, a mniej zazdrości, rywalizacji, porównywania, konkurowania.

 

„Kto Wam poda kubek wody do picia dlatego, że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam Wam, nie utraci swojej nagrody”

 

A jednak – Jezus potwierdza, że my – uczniowie Jezusa – jesteśmy wyjątkowi. Tylko jesteśmy wyjątkowi ze względu na Chrystusa. Jakże często jako siostra zakonna doświadczam ogromnej miłości od ludzi tylko dlatego, że jestem siostrą – że należę do Chrystusa. Nie chodzi personalnie o mnie. Chodzi o Chrystusa. Także ze względu na Chrystusa doświadczam nieraz ludzkiej pogardy i odrzucenia – lecz znowu – nie personalnie, lecz dlatego, że należę do Chrystusa. Wtedy jestem szczęśliwa, że Pan uznał mnie za godną cierpienia dla Jego Imienia. Uczniowie Jezusa – nie zapominajmy, że ludzkie reakcje na nas są często ze względu na to, że należymy do Chrystusa.

 

„Jeśli twoje oko jest dla Ciebie powodem do grzechu, wyłup je, lepiej jest dla Ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła”

Mocne. Radykalne. Konkretne. Z grzechem nie ma dyskusji. Uczniowie Jezusa słyszą na koniec bardzo mocne słowa Jezusa. Albo – albo. Jeśli szczerze chcesz być uczniem Jezusa i być blisko Niego w Królestwie Niebieskim, to należy podejmować mocne, radykalne, konkretne decyzje. Jeśli coś mnie oddala od mojego Pana – należy to usunąć. Z grzechem nie ma kompromisów. Zachowajmy ostrość i przejrzystość sumienia, uczniowie Jezusa.

s. Magda

Możesz również polubić…