Otagowano: pusty grób

Radosnego Alleluja!

Kontemplując Ukrzyżowaną Miłość i spoglądając do wnętrza pustego grobu, pragnę ogłosić: Nie ma Go tu, zmartwychwstał!