III Niedziela Adwentu Rok

III Niedziela Adwentu
„Między narodzonymi z niewiast,
nie powstał większy od Jana Chrzciciela.”

(Mt 11, 2-11)

Przed tygodniem słyszeliśmy z ust Jana Chrzciciela słowo wychwalające Jezusa, jako
NAJMOCNIEJSZEGO Pana, Władcę, Sędziego, który posyła Ducha Świętego na ziemię. Dzisiaj
natomiast z ust samego Zbawiciela słyszymy pochwałę Jana, jako największego spośród narodzonych z
niewiasty i największego proroka. Jezus chwali Jana za wierne wypełnienie ogłoszonej przez proroków i
powierzonej właśnie jemu misji.
To jednak nie koniec! Zbawiciel rozradowany wiernością Jana obiecuje i nam Królestwo Boże. To
jest Dobra Nowina dla każdego człowieka! Jeżeli podobnie, jak Jan będziemy w życiu nadsłuchiwać
głosu Bożego wezwania, a potem podejmiemy staranie, aby to wezwanie wypełnić, zasłużymy na niebo.
Niezależnie od tego, jak potoczy się nasze ziemskie życie, mamy możliwość zdobyć Królestwo Boże i
dostąpić szczęścia, jakiego nie może dać świat i jego najbardziej wyszukane przyjemności. Wiąże się to
jednak ze świadomym podjęciem wysiłku. Niech św. Jan Chrzciciel wspiera nas w tych zmaganiach.

s. Agnieszka B.

Możesz również polubić…