18 Niedziela Zwykła – PRZEMIENIENIE PAŃSKIE

XVIII Niedziela Zwykła

6.08.2017

Jezus przemienił się wobec nich.”

(Mt 17, 1-9 )

Mateuszową opowieść o Przemienieniu warto odczytać w kontekście wcześniejszej zapowiedzi Męki i Śmierci Mistrza. Doskonale rozumiem opór apostołów przed przyjęciem tej nauki. Najprawdopodobniej Jezus prowadzi uczniów na górę Tabor właśnie po to, aby ten opór w ich sercach przełamać, aby zobaczyli chwałę, do jakiej wiedzie droga Krzyża.

My również dotykamy w życiu tajemnicy Krzyża i Taboru na przemian. Te doświadczenia muszą się przeplatać, bo Pan zna słabość naszej ludzkiej kondycji. Dzisiejsze święto kieruje nasze spojrzenie ku chwale. Budzi nadzieję nagrody, przemiany na lepsze tego, co z takim trudem dźwigamy. Trzeba nam dziś bardzo zapatrzeć się w Pana! Trzeba nam zachwycić się Nim tak mocno, aby starczyło nam sił na codzienne zmaganie o wierność drodze, po której On chce nas prowadzić.

s. Agnieszka B.

Możesz również polubić…