IX NIEDZIELA ZWYKŁA – Uroczystość Trójcy Najświętszej

Mt 28, 16-20 

Nowa misja. Obietnica. Boża Obecność.

Pan Jezus często wychodził na górę, aby spotykać się i rozmawiać z Ojcem. Zostawił nam piękny ślad, jak się modlić. Apostołowie naśladowali Jezusa. Szli Jego śladami. Jezusowe świadectwo i Jezusowe słowo nie poszło na marne. Dzisiaj Ewangelia ukazuje nam, że jedenastu uczniów udało się na górę. Góra – miejsce spotkań z Najwyższym. Góra – miejsce wyciszenia, odosobnienia. Góra – miejsce słuchania.

Na górze uczniowie ujrzeli Jezusa. I otrzymali nową misję: „Idźcie i nauczajcie… udzielajcie chrztu… uczcie zachowywać wszystko, co przykazałem”.

Niezwykłe są jednak obietnice Jezusa: „Będę z wami zawsze”.

Misja i obietnica. Nowe zadania Jezusa są zawsze opieczętowane Jego wierną obecnością. On jest blisko. Iść i nauczać dzisiaj to niezwykle trudne zadanie. Jak wiele razy spotykamy się zamkniętymi sercami na łaskę. Jak wiele razy spotykamy ludzi, którzy mają już utarty swój schemat życia i nie chcą go zmieniać. Bo tak jest wygodnie. Boją się wymagań. Nowych zadań. A iść za Jezusem to droga utkana wyzwaniami. Poprzeczka nieraz bywa wysoka. Ale kto doświadczył życia z Jezusem, wie jak wiele w Nim jest piękna. Jednak nie jest łatwo być świadkiem Jezusa. Ale dzisiejsza obietnica jest potwierdzeniem, że w tej misji głoszenia, nie jesteśmy osamotnieni. Wspiera nas cała Trójca Święta: Ojciec, Syn i Duch Święty. Jak również jesteśmy otoczeni świętymi, wspierają nas współcześni świadkowie – ludzie, którzy uwierzyli. Wystarczy otworzyć się na łaskę, na życie z Jezusem, na Jego Słowo.

Dzisiaj przyjmijmy nowe wyzwanie. Nie lękajmy się przeciwności w głoszeniu i przyprowadzaniu owiec do Pasterza. On nie zostawi nas samych.

s. Magdalena B.

Możesz również polubić…