Uroczystość Bożego Narodzenia 2020

25.12.2020 Uroczystość Bożego Narodzenia 
„Pokój ludziom, w których Bóg ma upodobanie.” (Łk 2, 1-14)

Wydarzenie Bożego Narodzenia jest kontynuacją tego, co stało się w Nazarecie. Tam Bóg
objawił się nic w owych czasach nie-znaczącej dziewczynie, pochodzącej z pogardzanego miasteczka.
Nie tylko się objawił, ale na Jej słowie „Fiat”, które w tamtych realiach nie miałoby u ludzi żadnego
znaczenia, oparł najważniejszą w dziejach ludzkości misję – zbawienie świata.

Podobnie dzieje się w Betlejem. Syn Boży przychodzi na świat poza murami miasta, w
opuszczonej stajni, w warunkach nie-ludzkich. Aniołowie objawiają Bożą chwałę pasterzom,
pogardzanym przez wielkich tamtego świata.

A my… Słyszymy o tym co roku, a ciągle tak trudno nam pojąć, że Bóg ma upodobanie w
prostocie, pokorze i małości. Brzydzi się tym, co w oczach świata wielkie, bo zatruwa to jad pychy…
Zauważmy, z jak wielkim sentymentem współczesny człowiek podchodzie do świat Bożego Narodzenia,
bo są pełne ciepła i miłości, bo wlewają w serce nadzieję i pokój. Mają w sobie coś, co sprawia, że nawet
ludzka pycha zgina kolana przed żłóbkiem, pokonana prostotą i dostępnością Tajemnicy.
Kiedy wreszcie otworzymy oczy i serca i pojmiemy to, w czym Bóg ma upodobanie…

s. Agnieszka B.

Możesz również polubić…