Święto Świętej Rodziny 

 Święto Świętej Rodziny 
„Dziwili się temu, co o Nim mówiono…” (Łk 2, 22-40)

Józef i Maryja dziwili się, słysząc z ust Symeona słowa proroctwa o ich Synu Jezusie. Choć
przecież doskonale wiedzieli, kim Jezus jest, ich zachowanie pokazuje, że nie czuli się dobrze, będąc w
centrum uwagi. W świątyni ustawili się w kolejce razem ze wszystkimi ludźmi, aby złożyć ofiarę, której
tak naprawdę składać nie musieli. A potem wrócili do Nazaretu, do zwykłej rodzinnej codzienności, gdzie
jak inni pracowali i odpoczywali, cieszyli się i przeżywali troski, rozmawiali i modlili się… A Jezus

rósł… Był z nimi…. Obecny w ich szarej codzienności, w jej najmniejszych szczegółach. Był obecny i
wzrastał, czyli rozwijała się ich relacja z Nim.
Podobnie i teraz Jezus chce być obecny w naszym codziennym życiu; w życiu naszych rodzin i
wspólnot. Dyskretnie i pokornie czeka, aż zabierzemy Go do siebie. Chce swoją obecnością uświęcać
nasze zwyczajne szare sprawy. Pozwólmy Mu na to…

s. Agnieszka B.

Możesz również polubić…