Słowo Matki Generalnej Janiny Kierstan o ś.p. Matce Fabioli Ruszczyk

Warszawa, 12 marca 2021 r.

Matka Fabiola Ruszczyk

Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

27.08.1934 – 11.03.2021

Siostry w Polsce czekały na przyjazd Matki Fabioli Ruszczyk, który był zapowiedziany w związku z przygotowaniami do Kapituły Generalnej. Dlatego zaskoczyła nas bardzo wiadomość o śmierci Matki Fabioli i zastała nas na modlitwie, bo to czwartek i adoracja Najświętszego Sakramentu. Po otrzymaniu wiadomości o śmierci Matki, ze łzą wdzięczności i smutku zebrałyśmy się na Eucharystię, by dziękować Bogu za dar życia Matki Fabioli wpisany w Rodzinę Maryi.
Fabiola to imię zakonne Matki, rodzice nadali Jej imię Julia. Urodziła się 27.08.1934 roku w São Luiz Gonzaga RS w Brazylii, w rodzinie pochodzenia polskiego. Do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Kurytybie wstąpiła bardzo wcześnie, mając zaledwie 13 lat. Pierwsze śluby zakonne złożyła w roku 1951, a profesję wieczystą w 1957 roku.
W Zgromadzeniu ukończyła studia pedagogiczne i pełniła funkcję profesorki, następnie Dyrektorki Szkoły w Campo Largo, a dalej powierzano Matce Fabioli funkcje: mistrzyni nowicjatu, junioratu, sekretarki prowincjalnej i dwukrotnie była
przełożoną prowincjalną.
Bóg widział oddane i szeroko otwarte serce Matki Fabioli i wyznaczył Jej posługę w Zgromadzeniu na polskiej ziemi, a potem w krajach, gdzie były rozsiane domy Rodziny Maryi. W latach 1996 – 2002 była wikarią generalną. W roku 2002 została wybrana na Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, tę posługę Matka pełniła przez 2 kadencje. Była także członkinią Konsulty Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń w Polsce. W czasie posługi Matki Fabioli w Polsce dokonywały się ważne w Zgromadzeniu wydarzenia, wymodlone i długo oczekiwane przez Siostry, a mianowicie beatyfikacja i kanonizacja Założyciela Zgromadzenia – Świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Był to czas przygotowania i przeżywania beatyfikacji i kanonizacji, a potem dziękczynienia, które rozlewało się od Brazylii przez Europę, aż po daleki Wschód.

Matka kochała Założyciela i wyrażała to w modlitwie i w posłudze, z wielką miłością i pietyzmem Matka przygotowywała relikwie świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego i z duchową radością przekazywała je proszącym o nie. Matka Fabiola z domu rodzinnego wyniosła ducha polskiego, a szczególnie miłość i pobożność do Matki Bożej Częstochowskiej. Z tą pobożnością zetknęła się także w Zgromadzeniu, jakże cieszyła się, gdy Jej posługa prowadziła do Częstochowy albo przez Częstochowę, nigdy nie omijała Jasnej Góry. Staraniem
Matki w Bom Jardim w Brazylii powstało Sanktuarium Jasnogórskiej Pani. Jakże zachwycała się i dzieliła duchowością Założyciela Zgromadzenia, który od wielkich Polaków zaczerpnął zasadę życia … bo na ziemi być Polakiem, to żyć bosko i szlachetnie… Ale też, z jaką troską i miłością spoglądała Matka na Brazylię, pełniąc posługę Przełożonej Generalnej w Polsce.
Serce Matki Fabioli bardzo żywo reagowało na miejsca uświęcone pracą i życiem Założyciela na dawnych terenach Polski. Matka, nawiedzając te miejsca, starała się o zachowanie śladów i pamięci o św. Zygmuncie Szczęsnym Felińskim w: Petersburgu, Czerniowcach, Żytomierzu, Dźwiniaczce, Lwowie i na innych terenach ziem wschodnich. Często się wzruszała, słuchając opowiadań o wydarzeniach zapisanych na kartach historii Polski i reagowała łzą pojawiającą się w oku. Życie duchowe Matki Fabioli wiernie odzwierciedlało zasady przekazane Siostrom Rodziny Maryi przez Założyciela, było ono bogate, wierne, konsekwentne i udzielające się innym. Kochała Boga i kochała Jego obecność w ludziach. W styczniu bieżącego roku Matka Fabiola Ruszczyk wraz z Siostrami, świętowała w Kurytybie jubileusz 70.lecia ślubów zakonnych. Był to czas wielkiej radości i wielkiego dziękczynienia, które trwa i będzie trwało, bo wiele pokoleń Sióstr Rodziny Maryi zbliżało się do Boga, czerpiąc z ducha Założyciela przekazywanego, przez posługę Matki Fabioli. Dlatego wraz z wszystkimi Siostrami z Brazylii, Polski, Rzymu, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Republiki Południowej Afryki śpiewamy dzisiaj wraz z Matką Fabiolą i wielbimy Boga wdzięcznym głosem:
…On mnie z miłości wezwał do istnienia,
Tchnął swego ducha, stworzył na swój obraz,
Jak własne dziecko znał mnie po imieniu.
Dziś moją duszę w ręce Twe powierzam,
Mój Stworzycielu i najlepszy Ojcze,
Do domu wracam, jak strudzony pielgrzym,
A Ty z miłością przyjmiesz mnie z powrotem.

Z wielką wdzięcznością polecam Bogu, którego Miłosierdzie jest bez granic, zmarłą Matkę Fabiolę Ruszczyk

M. Janina Kierstan – Przełożona Generalna
wraz z Siostrami Franciszkankami Rodziny Maryi

Ps.
Powyższy tekst został przesłany do Brazylii, odczytany i przetłumaczony podczas
uroczystości pogrzebowych w Kurytybie.

Możesz również polubić…