XXII Niedziela Zwykła

Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie.” (Mt 16, 21-27)

Najprawdopodobniej Piotr chciał ochronić Jezusa, albo przynajmniej wyrazić swoją troskę o Niego. I pewnie było to szczere. Dlaczego zatem spotkał go tak surowy wyrzut?… Ponieważ Boży plan i Boży pomysł na życie jest zawsze najlepszy i najbezpieczniejszy. Piotr po długim przebywaniu u boku Jezusa powinien był już to wiedzieć. A może jego protest wcale nie był podyktowany szczerą troską o Mistrza, a tylko lękiem, że jako Jego uczeń będzie musiał podzielić Jego los… Ostatecznie podzielił go aż po krzyż, ale w tamtym momencie nie był jeszcze na to gotowy.

Cudowny i bardzo bezpieczny jest Boży plan wobec naszego życia, bo zakłada dość czasu na nasze dojrzewanie. To, czego dziś się lękamy i nie chcemy o tym nawet słuchać, za kilkadziesiąt lat być może będzie naszym pragnieniem… Tego nie wiemy. Wiemy jednak, że Jezus zna nasze lęki i rozumie je. Dlatego do niczego nas nie zmusza, ale zawsze proponuje. Jego Jeśli chcesz…”wzrusza delikatnością i szacunkiem wobec wolności człowieka. A Jego przykład pociągał przez wieki wielu do ufnego stąpania Jego śladami. I tak jest do dziś w Twoim i moim życiu. Pan zawsze idzie pierwszy, dźwigając brzemię naszego grzechu i daje nam szansę, abyśmy w tym dziele zbawienia uczestniczyli. Nie warto jej zmarnować!

s. Agnieszka B.

Możesz również polubić…