I Niedziela Adwentu

„Nie spostrzegli się…”
(Mt 24, 37-44)

Porównanie, użyte przez Jezusa, bardzo wzmacnia dzisiejszą przestrogę. Aż dziwne, że można
było nie zauważyć tak wielkiego niebezpieczeństwa, jakim był potop lub zlekceważyć je do tego stopnia,
żeby stracić życie. A jednak…
Obecne czasy wydają się również zagrażać potopem… lekceważenia Boga i Jego Prawa. Świat
żyje tak, jakby Boga nie było, a pojedynczy ludzie siłą rzeczy są w tej pogańskiej rzeczywistości
zanurzeni. Czy zatem nie ma już wyjścia?… Jest! Jezus dzisiaj o tym mówi! Wzywa, abyśmy byli czujni i
nie dali się zwieść. A zwodzą nas podstępy złego, ukrywane sprytnie pod maską pozornego dobra,
postępu, wygody, usprawiedliwiania się wszechobecnym łamaniem Bożych przykazań. To wszystko jest
przejawem ludzkiej pychy i egoizmu. Jezus zapewnia, że wszyscy, którzy będą czujni i wytrwali w
wierności Bożemu Prawu, nie zostaną zwiedzeni i podobnie, jak Noe będą uratowani.
Nie ma lepszej arki i bezpieczniejszego miejsca, niż Serce Ojca Niebieskiego. Tam możemy
chronić się każdego dnia, powierzając siebie i świat Jego opiece przez modlitwę i codzienne staranie.

s. Agnieszka B.

Możesz również polubić…