XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

6.09.2020 XXIII Niedziela Zwykła

Pozyskasz swego brata.”  (Mt 18, 15-20)

Liturgia Słowa dzisiejszej niedzieli kładzie mocny nacisk na obowiązek upominania. Dlaczego Bogu tak bardzo zależy, abyśmy usłyszeli o tym chrześcijańskim zadaniu i wypełniali je?… Ponieważ owocem upomnienia ma być pozyskanie człowieka dla Pana, a więc dla Królestwa Bożego. Bóg chce, abyśmy upominając, mieli na względzie nie upokorzenie drugiego człowieka, ale pozyskanie go dla Pana. Ojciec Niebieski w miłość do swoich dzieci wpisał również upomnienie, jako akt troski o zbawienie człowieka. On Stwórca pierwszy upomina – zawsze nadzwyczaj delikatnie i z wyczuciem, i podobnej postawy pragnie nauczyć i nas.

Tak więc każde Jego dziecko wezwane jest do powstrzymania bliźniego od zła z całą miłością i troską o jego duszę. Nikt z nas od tego obowiązku wymigać się nie może. Jeżeli jednak w Twoim sercu nie ma miłości, ale zarozumiałość, pycha i złośliwość, nie upominaj, bo w ten sposób nie pozyskasz brata dla Pana. W skrusze serca najpierw sam przyjmij upomnienie, z jakim Bóg zwraca się dzisiaj do Ciebie.

s. Agnieszka B.

Możesz również polubić…