Zesłanie Ducha Świętego

Jezus po swoim Zmartwychwstaniu nie pozostawił nas sierotami, obdarzył nas darem swego Ducha, Ducha Prawdy, Miłości Pokoju i Piękna. To ten Duch ma ożywiać Kościół swoimi darami, których jest niezliczona ilość, tak z resztą jak nieogarniona jest tajemnica Ducha Świętego.

To On porównywany jest do ognia, wody i wiatru, czyli żywiołów nad którymi człowiekowi z jednej strony trudno zapanować, zaś z drugiej, konieczne są do egzystencji. Takie też są Jego dary, raz będą delikatne, ledwie wyczuwalne – jak delikatny podmuch wiatru, innym razem gwałtowne i mocno wyczuwalne, jak woda w rwącym potoku. On działa tak, jak człowiek w danym momencie tego potrzebuje, raz pobudza do działania, innym razem wycisza gwałtowne emocje.

Takie działanie Ducha przedstawiały czytania wigilii tego święta. W Księdze Rodzaju, Duch pomieszał języki budujących wieżę Babel, a w Dziejach obdarzył Apostołów językami, by każdy mógł ich zrozumieć.

Prośmy więc o Ducha, by przychodził do nas z darami, które są nam potrzebne, by uczył nas języka miłości, tak byśmy potrafili z każdym dojść do porozumienia, by mieszał nasze języki, gdy chcemy postawić siebie na miejscu Boga, by ożywiał nas swoją łaską i uczył nas języka modlitwy, byśmy byli w stałej łączności z Ojcem i Synem.

Możesz również polubić…