17 Niedziela Zwykła

Liturgia Słowa 17 Niedzieli Zwykłej

” Proś o to, co mam ci dać”. Wyjątkowa sytuacja w życiu człowieka. Bóg chce obdarować Ciebie hojnymi darami, a w dodatku Bóg daje człowiekowi pierwszeństwo wyboru. Co wybierzesz,  to będzie Ci dane. Twoja wolna wola jest świętością pokornego  Boga. On z pietyzmem dobrego Ojca słucha Twoich życzeń, pragnień, próśb. Chce Ci pomoc,  abyś z odwagą mędrca Izraela szedł i głosił Królestwo Boże.  Wyobraź sobie, ze jesteś na miejscu Salomona, o co poprosisz?   Niech w Twoim wyborze towarzysza ci słowa św. Pawła: ” Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra „.

S. Lucyna R.

Możesz również polubić…