II Niedziela Wielkanocna

Pokój wam!

(J 20, 19-31)

Niczym balsam rozlewają się te słowa Pana w sercach w tym niespokojnym czasie!… Zmartwychwstały Pan dwukrotnie ogłasza swój dar pokoju, dając uczniom równocześnie narzędzie do podtrzymywania tego daru. Tym narzędziem nie są sojusze i układy polityczne, ale sakrament pokuty, w którym człowiek, zanurzając się w Bożym Miłosierdziu, wypełnia serce miłosierdziem wobec innych. Tylko pojednanie człowieka z Bogiem rodzi prawdziwy pokój w sercu i owocuje jednością pomiędzy ludźmi. To prosta i czytelna recepta, dostępna dla każdego. Pokój rodzi się we wspólnocie z Bogiem i ludźmi. Człowiek, który izoluje się od wspólnoty z braćmi, pozbawia się również pokoju serca, jak Tomasz, który dopiero po powrocie do uczniów, spotyka Pana.

Spójrzmy dzisiaj na ofiarowany nam sakrament Miłosierdzia, jako na rękojmię pokoju, tak bardzo zagrożonego we współczesnym świecie. Zachwyćmy się tym darem i z pokorą powracajmy wciąż do Pana i braci w szczerym akcie nawrócenia, a staniemy się krzewicielami pokoju w świecie.

                                                      
                           Niech Ci Pan błogosławi i strzeże!…
                                                         z modlitwą
                                                             – s. Agnieszka

Możesz również polubić…