XXXIII Niedziela Zwykł

15.11.2020 XXXIII Niedziela Zwykła Rok 

„Przekazał sługom majątek (…) każdemu według jego zdolności…” (Mt 25, 14-30)

Dzisiejsza przypowieść Jezusa powinna pobudzić nas do wdzięczności i odpowiedzialności za
dary, jakie Stwórca złożył w naszych sercach. Każdy z nas został obdarowany na miarę jego możliwości i
zadania, które ma spełnić w Bożym planie zbawienia. Każde ludzkie życie jest cudowne i cenne w
Bożych oczach. Misja każdego człowieka jest równie ważna i konieczna w planach Stwórcy. Każdy dar,
złożony przez Niego w człowieczym sercu jest równie cenny i wart rozmnożenia. Zatem zamiast tracić
czas i energię na zazdroszczenie bliźnim ich obdarowania, odnajdź i doceń własne dary i talenty…
Odkryj swoją misję w świecie…. Uwierz, że Bóg na Ciebie liczy – tak, właśnie na Ciebie!… I zabierz się
do pracy! Wszak ostatnie sługa nie został ukarany za roztrwonienie majątku swego Pana, ale za to, że go
nie pomnożył…

s. Agnieszka B.

Możesz również polubić…