XXV Niedziela Zwykła 

 XXV Niedziela Zwykła 

Pan pochwalił nieuczciwego rządcę…

(Łk 16, 1-13)

Opowiedziana przez Jezusa przypowieść, a zwłaszcza reakcja pana na nieuczciwość rządcy może nas dziwić. Różnie egzegeci tłumaczą nagłą hojność tego, który przez długie lata żerował na krzywdzie podwładnych. Dla mnie bardzo czytelną staje się jedna myśl, która wyłania się z tej przypowieści w kontekście całej liturgii Słowa. Mianowicie chodzi o troskę o biednych i ubogich czyli… postawę miłosierdzia. Biblia mówi, że miłosierdzie odnosi triumf nad sądem, a jałmużna oczyszcza z każdego grzechu. Psalmista wychwala Boga, który podnosi nędzarza i z wyżyn nieba pochyla się nad ubogim. Nieuczciwy rządca ostatecznie okazuje miłosierdzie dłużnikom (pomińmy teraz motyw takiego działania) i za to otrzymuje… miłosierdzie swego pana!

Jezus oczekuje od swoich uczniów miłosierdzia i to wymaganie stawia na pierwszym miejscu. A zatem czyńmy miłosierdzie, aby kiedyś przyjęto nas do wiecznych przybytków.

s. Agnieszka B.

Możesz również polubić…