Miesięczne Archiwum: październik 2023

Dni Skupienia – Warszawa

W dniach 20-22 października 2023 r. we wspólnocie Domu Prowincjalnego w Warszawie odbyły się dni skupienia dla dziewcząt. W spotkaniu wzięło udział 11 młodych dziewcząt, z którymi razem z Maryją, przybliżałyśmy się do Chrystusa....

XXIX Niedziela Zwykła

Dzisiejsza Ewangelia zachęca każdego z nas, abyśmy przykładali się do wiernego wypełniania swych obowiązków ziemskich, kierując się w tym duchem Ewangelii. Na mocy samej wiary jesteśmy zobowiązani wypełniać je według powołania, jakie każdemu jest...

XXVII Niedziela Zwykła

Czytając ewangelię przypadającą na tę niedzielę można wpaść łatwo w uproszczone tłumaczenie, że opisana w niej przypowieść dotyczy tylko czasów Jezusa. Gospodarz, który zasadził winnicę – Bóg, który stwarza świat i daje go ludziomWysyłani...

Dni skupienia Warszawa

Z cyklu: „Kobiety w Biblii”: Kobieta nr 1 – Maryja! 20 – 22 PAŹDZIERNIKA 2023 R. Maryja – najpiękniejsza z Niewiast, Oblubienica Ducha Świętego, Pełna Łaski, Ta, przez którą Zbawiciel przyszedł na świat! Wzór...

XXVI Niedziela Zwykła

W dzisiejszym Słowie, Pan przekonuje nas, że jest Bogiem cierpliwym, że tak bardzo kocha człowieka, że nigdy nie przestanie dawać mu szansy na nawrócenie. Ewangelista Mateusz przywołuje słowa Jezusa, którymi zwrócił się do tych którzy...