XXIX Niedziela Zwykła

Dzisiejsza Ewangelia zachęca każdego z nas, abyśmy przykładali się do wiernego wypełniania swych obowiązków ziemskich, kierując się w tym duchem Ewangelii. Na mocy samej wiary jesteśmy zobowiązani wypełniać je według powołania, jakie każdemu jest dane. Jezus uczy nas, że nie może być rozłamu między wiarą wyznawaną a życiem codziennym. Uczy nas życia w prawdzie, duchowej wolności i sprawiedliwości. „Aby pozostać człowiekiem wolnym duchowo, trzeba żyć w prawdzie. Życie w prawdzie to dawanie świadectwa na zewnątrz, to przyznawanie się do niej i upominanie się o nią w każdej sytuacji.” (Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko). Jezus zachęca każdego z nas , abyśmy nie bali się wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać. Jako jego bracia i siostry poprzez sumienne wypełnianie swoich obowiązków mamy budować królestwa Boże: królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju, w naszych rodzinach, w społecznościach, w których żyjemy, i w całej Ojczyźnie. Od Jezusa uczymy się, że wszystko ma swoje miejsce i czas. Jezu, wspieraj mnie swoją łaską w dążeniu do jedności z Tobą już tu na ziemi.

Możesz również polubić…