III Niedziela Wielkanocna

III Niedziela Wielkanocna 2021, Niedziela Biblijna
Łk 24, 35-48

Ewangelista Łukasz opisuje scenę, jaka wydarzyła się wieczorem w dzień
zmartwychwstania. Uczniowie przebywali razem. Pełni wrażeń i emocji opowiadali sobie
nawzajem o doświadczeniu spotkania Zmartwychwstałego Pana. Tymczasem nagle, podczas
tych rozmów, Jezus pojawia się wśród nich – a oni są przerażeni, zatrwożeni, wylęknieni.
Swoisty paradoks – dopiero co opowiadali sobie o spotkaniu Zmartwychwstałego
Pana, a teraz, na Jego widok, ogarnia ich zdumienie i strach. Z pokorą przyznaję, że nieraz
i mnie zdarza się wiele o Jezusie wiele mówić i opowiadać– ale czy autentycznie w swoim
życiu spotykam Jego Żywego, Zmartwychwstałego? Jeżeli tak – to jak reaguję na to
Spotkanie?
Jezus uspokaja uczniów. Obdarza ich pokojem serca, jakiego świat dać nie może.
Pokazuje im Swoje Ręce, Nogi i Bok. Więcej jeszcze! Pozwala im się dotknąć! Zachęca ich:
„Dotknijcie Mnie…” Odczuwam w sercu gorące pragnienie doświadczenia bliskości Jezusa,
dotknięcia Jego samego…
Jezus pyta, czy mają coś do jedzenia, po czym spożywa z nimi posiłek. Z jednej strony
wskazuje na to, że chce być blisko nas, w naszej codzienności, w zwyczajnych wydarzeniach
dnia codziennego, a z drugiej wskazuje na fizyczność swego zmartwychwstałego Ciała. To
Jego Ciało Zmartwychwstałe jest niesamowite – nowe, niecierpiące, piękne, chwalebne,
uwielbione – a jednak wciąż zachowujące fizyczne cechy: to prawdziwe „ciało” i „kości”!
Jezus miał cierpieć, umrzeć i zmartwychwstać. Zmartwychwstały Pan poucza o tym
uczniów i oświeca ich umysły, że tego właśnie dotyczą Pisma: Prawo, Prorocy, Psalmy. On
sam także przecież wielokrotnie o tym nauczał. Lecz oni wcześniej tego nie rozumieli, mimo
że tyle czasu z Nim przebywali i tyle Go słuchali. Zawstydzam się, że ja także, mimo
towarzyszenia Jezusowi od dłuższego czasu, nie zawsze rozumiem Jego naukę i nie zawsze
żyję Jego Słowem. Tymczasem On się nie zniechęca. Wciąż na nowo mówi do mnie. Poucza.
Oświeca umysł. Na nowo wyjaśnia. I czyni mnie świadkiem zmartwychwstania.
Jezu, uwielbiam Ciebie w Twoim Słowie, pragnę spotkać Ciebie, doświadczyć Twojej
bliskości w Słowie Bożym. Pokornie proszę, przyjdź do mnie, oświeć mój umysł, abym
rozumiała Pisma i pozwól mi dotknąć Ciebie przez wiarę. Uczyń mnie Twoim świadkiem,
abym po krańce ziemi głosiła nawrócenie i odpuszczenie grzechów przez wiarę w Twoje Imię.

Amen! Alleluja!

s. Magdalena W.

Możesz również polubić…