Wspomnienie św. Ojca Założyciela

Dziś, w przeddzień liturgicznego wspomnienia św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, ks. kard. Kazimierz Nycz przewodniczył Eucharystii w intencji naszego Zgromadzenia w Katedrze św. Jana w Warszawie. W Uroczystości wzięło udział wiele Sióstr z naszego Zgromadzenia, na czele z Matką Generalną oraz Matkami Prowincjalnymi, a także podopieczni naszych placówek i przyjaciele Zgromadzenia.

W homilii ks. Kardynał powiedział:

Stosunkowo łatwiej i prościej jest wprowadzić do Kościoła relikwie świętego, o wiele trudniej jest – poznawszy jego świętość życia i jego odniesienie do Ewangelii – ten model i ten wzór zrealizować w naszym życiu (…).

Wypraszajmy zatem u Boga tę łaskę, która pozwoli nam naśladować świętość abp. Felińskiego w naszym życiu. Niech jego postawa i odpowiedź na te trudne czasy, w których przyszło mu żyć i pasterzować w Archidiecezji Warszawskiej, będą dla nas motywacją w stawianiu czoła trudnościom, które na nas przychodzą.

Bo tak jak mówił kard. Nycz

Żyjemy w trudnych czasach (…) jednak, to św. Zygmunt mógłby powiedzieć – ale pewnie w pokorze świętego, tego by nie powiedział – moje czasy były trudne i nie próbujcie nawet porównywać waszych czasów. Do Warszawy przybył w przeddzień powstania styczniowego, Kościoły były pozamykane – tak obejmował tą diecezję. Trzeba było podejmować wiele niezywkle trudnych i ważnych decyzji, odważnych także (…). Mógł zająć postawę wygodną (…), zaczął jednak bronić, napisał ten sławny list do cara, za który został wygnany i skazany na ponad dwadzieścia lat wygnania nad Wołgą. Dlatego, że chciał być wierny swojemu sumieniu. Możemy zapytać: czy mogą być jeszcze trudniejsze czasy? Pewnie byli święci, ale nie tylko święci, którzy mieli jeszcze trudniejsze czasy. W takich trudnych czasach dorastają do świętości, stają się świętymi, dzięki łasce Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

Może właśnie te dzisiejsze czasy, stają przed nami jako okazja do wzrastania w świętości. Otwórzymy zatem nasze serca i umysły na działanie Boga i pozwólmy Mu prowadzić nas do świętości.

Po zakończonej Eucharystii, w Kaplicy Literackiej, przy relikwiach św. Zygmunta Szczęsnego, ks. Kardynał odmówił Litanię do naszego świętego Założyciela.

Następnie udaliśmy się do Domu Generlanego, by przy wspólnym stole cieszyć się ze spotkania, dzieląc się naszymi radościami z przybyłymi gośćmi.

Możesz również polubić…