XII Niedziela Zwykła

Komentarz do Ewangelii XII Niedzieli Zwykłej

 

„Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim Jego uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: »Za kogo uważają mnie tłumy?«
Oni odpowiedzieli: »Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał«.
Zapytał ich: »A wy za kogo Mnie uważacie?«” (9, 18–20a).

Najważniejsze pytanie w chrześcijaństwie nie jest pytaniem o Kościół, o sakramenty, o modlitwę. To są ważne pytania, ale nie najważniejsze. Najważniejsze pytanie w chrześcijaństwie jest pytaniem o Jezusa: kim On jest dla mnie? Kim jest Jezus dla mnie?
Kiedy odpowiem sobie na to pytanie, to odpowiedzi na te wcześniejsze przyjdą niejako przy okazji.

Zapytał ich: »A wy za kogo Mnie uważacie?«

s. Marta J.

Możesz również polubić…