Uroczystość św. Józefa

Uroczystość św. Józefa
Pismo święte, bardzo mało mówi o świętym Józefie, jednak to co przekazuje pozwala na
ukazanie go jako kogoś niesamowicie odważnego, kochającego, sprawiedliwego
i posłusznego.
Ewangelia dzisiejszej Uroczystości mówi o tym, że „Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł
Pański”, podkreślając przy tym jego niesamowite posłuszeństwo.
Dzisiejszy świat, nie zachęca nas do bycia posłusznym, bardzo często przeciwstawia
posłuszeństwo wolności, o którą człowiek tak zachłannie zabiega. Kiedy zastanawiam się
czemu to ważne, dlaczego mam liczyć się z głosem innych, rozpoznaję, że to właśnie
posłuszeństwo daje prawdziwą wolność, ono mnie nie ogranicza, lecz wyzwala. Prowadzi do
prawdziwej ofiary, odarcia się z siebie i czyni podobnym do Jezusa, który „stał się posłusznym
aż do śmierci i to śmierci krzyżowej”. Tylko w posłuszeństwie mogę zbliżyć się do Jezusa,
wejść z Nim w relację miłości, która ma doprowadzić mnie do Królestwa.
Papież Franciszek w liście Patris Conde wskazuje na to, że Jezus uczył się wypełniania woli
Bożej w szkole św. Józefa. Spróbujmy dziś, wpatrując się w niego, odpowiedzieć fiat na
zaproszenie, które kieruje do nas Bóg. Nie bójmy się wziąć do siebie Maryi i Jej dziecka, lecz
pozwólmy Im w nas działać i czynić nasze serca godnym dla nich mieszkaniem.

s. Izabela P.

Możesz również polubić…