XXXI Niedziela Zwykła

Dzisiejsze Słowo koncentruje nasza uwagę na słuchaniu, czynności dziś chyba nieco zapomnianej, która mocno kontrastuje z nsazymi czasami.

SŁUCHAJ – czy my dziś potrafimy słuchać? Wydaje mi się, że często pozbawiamy się tej zdolności, zadajemy pytania, lecz nie chcemy słyszeć odpowiedzi, spotykamy się z drugim by mówić, wreszcie kręcimy shorty na YT czy Tiktoki by móc się wypowiedzieć…

Dlaczego więc nie chcemy słuchać?

Może dlatego, że boimy się usłyszeć odpowiedzi, która będzie zmuszała nas do zmiany, może boimy się odpowiedzialności za powierzone nam słowa?

Może wreszcie chcąc zachować pozorną wolność nie chcemy zgodzić się na posłuszeństwo?

I chyba co najważniejsze: może boimy się odkryć prawdy o nas samych, naszych brakach i niedoskonałościach?

Tymczasem Pan wzywa nas do słuchania. Dając Izraelowi przykazania na samym początku mówi: „Słuchaj Izraelu…”, a św. Paweł w Liście do Rzymian powie, że „wiara rodzi się ze słuchania”. Może więc warto dziś zastanowić się jak wygląda moje słuchanie, czy parafrazując św. Jakuba, jesteśmy skorzy do słuchania oszczędni zaś w mówieniu i gniewie?

Możesz również polubić…